• התייעץ עם עורך דין העוסק בתחום הפלילי טרם חקירתך במשטרה.

  • רצוי להיוועץ עם עו"ד פלילי ברגע שזומנת עם ידי המשטרה לחקירה.

  • משנלקחת למשטרה לצורכי חקירה בקש מהשוטר החוקר להתייעץ עם עו"ד פלילי לפני מסירת גירסתך.

  • אם נעצרת יש לך זכות ליידע בן משפחה ולהיוועץ עם עו"ד מטעמך.

  • אם המשטרה מסרבת לתת לך להתייעץ עם עורך דין , דע כי יש לך זכות לשמור על שתיקה במהלך כל החקירה.

  • דע כי בזמן חקירה בין אם החוקר איתך בחדר ובין אם נותרת לבדך החקירה מוקלטת ולעיתים מצולמת.

  • אם נעצרת, אתה חייב להיות מובא בפני שופט תוך 24 שעות.

  • אם נעצרת, דע כי חברייך לתא עלולים להיות מדובבים הפועלים מטעם המשטרה.

  • לאחר שסיימת לקרוא את עדותך יש לקרוא אותה טרם חתימתך עליה.

  • אם נחקרת במשטרה התייעץ עם עורך דין לגבי חקירתך במשטרה והשלכותיה. עורך דין פלילי יכול לסגור תיק שנפתח נגדך בטרם מוגש כתב אישום לבית משפט.

  • אם הוגש כתב אישום כנגדך לבית משפט, רצוי כי תשכור עו"ד פלילי וותיק ומנוסה שיבחן את הראיות נגדך ואת נסיבות המקרה כך שפרשת ההגנה שינהל עו"ד הפלילי יביא לזיכוייך ו/או לאי הרשעתך בדין.