הליכי הסגרה

על פי החוק במידה ואדם ביצע פשע וברח לישראל הוא נחשב כפושע נמלט. במידה ולמדינת ישראל יש הסכם הסגרה עם המדינה ממנה ברח הפושע תתחיל ישראל בהליכים מסוג הליכי הסגרה.

לאחר בקשת ההסגרה מהמדינה שמבקשת כך יצטרך בית המשפט המחוזי אשר נמצא בירושלים להכריז על המבוקש "כבר-הסגרה". במידה ובית המשפט המחוזי בירושלים ימצא סיבה כלשהי אכן להכריז על המבוקש כבר-הסגרה, יוכל המבוקש להגיש ערעור (בית המשפט העליון).

כאמור, לא תמיד כל ההסגרות הולכות חלק ופעמים רבות המבוקש מתנגד להסגרה ולכן יש צורך לקיים דיון בנושא. הדיונים בנושא נמשכים (בערכאה הראשונה ובערעור עצמו) בממוצע עד 3 שנים. במידה ויש הסכמה להכריז על המבוקש כבר-הסגרה התהליכים מתקצרים באופן משמעותי.

כמו כן, במסגרת חוק ההסגרה בארץ יש סעיף נוסף של "אפשרות חזרה מרצון", על פי סעיף זה יכול המבוקש להגיש בקשה אל שר המשפטים לחזור למדינה המבקשת ולעמוד שם לדין על מעשיו. כאמור, אפשרות זו קיימת גם אם הוגשה עתירה לבג"צ וגם אם לא.

הליכי הסגרה – תנאים להסגרה זו.

על מנת שאדם מבוקש יוחזר למדינה המבקשת מישראל ישנם כמה תנאים מקדימים, כגון:
• העבירות אותן עשה המבוקש חייבות להיות עבירות חמורות שבמידה ונעשו בישראל דינם היה לפחות כשנה מאסר או חמור מכך.
• התנאי השני הוא במידה ויש "פליליות כפולה", כלומר, במידה והאדם המבוקש להסגרה היה עומד לדין בישראל היה ניתן להאשימו באותן עבירות.
• בין מדינת ישראל ובין המדינה אשר מבקשת את ההסגרה יש הסכם הסגרה.
• יש מספיק ראיות נגד החשוד שגם במדינת ישראל על פיהן הוא היה עומד לדין.

במידה ואדם אכן נמצא בהליכים מסוג הליכי הסגרה אל המדינה שמבקשת כך, מדינת ישראל תספק לו עורך דין או לחילופין יוכל הוא לשכור עורך הדין. על ידי עורך דין שמתמחה בפלילים יוכל האדם לקבל את מה שמגיע לו על פי החוק ומעבר לכך אולי אפילו לצאת מהמערבולת שאליה נכנס.

חשוב לזכור – הליכי הסגרה הם הליכים קשים מכיוון שמדובר במעשה פלילי (אדם שביצע פשע קל וברח ממדינתו הרי שמדינתו לא תתעקש להחזירו כי מדובר בהליך מסובך ומסורבל) יש לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי שהתעסק במקרים דומים בעבר והוא בקיא ומבין את ההליכים הקשורים להסגרה.